Waarom deze actie?

Met hulp vanuit het bisdom, provincie, en gemeente is al een deel van de restauratie van dit mooie monument gefinancierd. Voor het herstellen van metsel- en mergelwerk van de toren ontbreekt nog een deel en dat willen we graag samen met de gemeenschap inzamelen.

TOTALE KOSTEN van het renovatieproject zijn ongeveer € 1.500.000,-

  • Het College van B&W van Sittard-Geleen heeft besloten om een bedrag van 112.500 euro bij te dragen in de kosten van dit project,
  • De Provincie Limburg legt 750.000 euro bij.
  • En het bisdom Roermond neemt 300.000 euro voor zijn rekening.

Het tekort van rond de 325.000 euro zal worden bijeengebracht middels fondsenwerving.

 

Projectplanning

Medio maart (16-3) gaat de toren in de steigers en beginnen de werkzaamheden.

Deze bestaan uit o.a.:

  • Mergel reinigen en herstellen
  • Baksteen, scheuren in metselwerk en voegen herstellen in gevelvlakken en toren.
  • Timmerwerk: vervangen planken van Galmborden
  • Herstellen glas in lood
  • Mergelherstel werkzaamheden
  • Conserveren staalwerk en trekankers
  • Schilderwerkzaamheden aan hout- en staalwerk

We streven naar een opleverdatum van 17-12-2020